Vijf basistips voor goed ventileren

Ventileren is altijd belangrijk geweest en zal dat ook in de toekomst blijven. Door Covid-19 is het belang van ventileren nog duidelijker geworden. Maar hoe zorg je voor goede ventilatie? In dit artikel 5 basistips om te ventileren.

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.

Vijf basistips voor goed ventileren

Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren volgen hier vijf tips voor goede ventilatie:

Tip 1: Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon

Vervuilde roosters laten minder frisse lucht door.

Tip 2: Zet ramen op een kier

Het op een kier zetten van ramen is alleen in oudere gebouwen nodig, waar geen andere ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. Nieuwere gebouwen hebben meestal een mechanische ventilatie.

Tip 3: Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstelling van mechanische ventilatie

Een mechanische ventilatie werkt het best als het systeem:

  • goed is afgesteld;
  • jaarlijks is onderhouden;
  • in de juiste stand staat, die past bij het gebruik van de ruimte.

Tip 4: Beperk het aantal mensen in een ruimte

Laat niet meer mensen in een ruimte toe dan het ventilatiesysteem aankan. Wilt u als eigenaar/beheerder weten hoeveel mensen er in een binnenruimte kunnen? Neem dan contact op met een deskundige.

Tip 5: Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is

Een CO2-meter vertelt hoeveel koolstofdioxide in een ruimte is. Die stof zit in uitgeademde lucht. Het CO2-niveau geeft een schatting van de hoeveelheid frisse lucht. Als de waarde te hoog is extra ventileren nodig.

Bron: Servicemanagement

Terug naar overzicht