Duurzaam ondernemen

Binnen de schoonmaakbranche denken we bij duurzaamheid al snel aan inzet en gebruik van minder milieubelastende materialen en middelen bij het uitvoeren van schoonmaakonderhoud. Duurzaam ondernemen gaat echter veel verder. Uitgaande van de onlosmakelijke verbonden drie-eenheid (People, Planet, Profit) dienen veel meer aspecten te worden betrokken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ten aanzien van de drie-eenheid maakt ECS diensten zich hard voor de volgende aspecten en daarom zijn deze volledig in onze bedrijfsvoering opgenomen.

People:

 • Schoonmakers worden geïnstrueerd en begeleid om prestaties te leveren waarbij zij een inspanning verrichten die dag in dag uit geleverd kan worden zonder bovenmatig vermoeid te worden. Zij worden daarbij voorzien worden van ergonomisch optimale hulpmiddelen. Dat daar ‘minimale milieubelasting’ (liefst geen) bij hoort van de te gebruiken schoonmaakproducten, spreekt voor zich.
 • Wij zorgen voor een evenwichtige en realistische takenpakket voor al ons personeel. Er is daarom voldoende tijd beschikbaar om opgedragen taken goed uit te voeren. Dit is mogelijk door slimme werkprocessen en de juiste aansturing.
 • Naast juiste aansturing speelt een fijne werksfeer een zeer grote rol in het creëren van een optimale werksituatie. Directe gevolgen hiervan zijn een zeer laag verloop in personeel en een laag ziekteverzuim onder ons personeel.
 • Deze optimale werksituatie heeft een directe impact op de gezondheid van ons personeel maar bevordert ook de continuïteit en kwaliteit van onze diensten.
 • Wij streven ernaar personeel lang aan ons te binden en doen dit door personeel zo snel als mogelijk een vast contract aan te bieden wat voor duurzame werkgelegenheid zorgt en de medewerkerstevredenheid ten goede komt.

Planet:

 • ECS diensten heeft de plicht om milieuaantasting door schoonmaakactiviteiten tot het absolute minimum te reduceren. Hiervoor zetten wij middelen en materialen in dat 100% recyclebaar is.
 • Tijdens onze schoonmaakwerkzaamheden instrueren wij ons personeel het watergebruik te verminderen tot het niveau wat past bij de werkzaamheden. Dit doen wij bijvoorbeeld door het veelvuldig toepassen van de microvezelmethode en het gebruik van waterbesparende machines.
 • Wij gebruiken producten die voldoen aan de nationale en internationale voorschriften inzake veiligheid en milieu volgens EG richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1.

Profit:

 • Het personeel van ECS diensten wordt geïnstrueerd in een effectief en efficiënt gebruik van producten (inclusief verpakkingen) met als gevolg minder opslag, minder afval en minder verwerkingskosten.
 • Doordat een sterke focus op personeelstevredenheid zien wij dat de kwaliteit van de geleverde diensten toeneemt en hiermee de klanttevredenheid. Dit leidt tot een duurzame relatie met de opdrachtgevers.

Social return of investment:

 • Ons aanname beleid is er vanzelfsprekend op gericht kwalitatief goed personeel aan te trekken waarbij ons standpunt is waar mogelijk personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te selecteren.
 • ECS diensten toont haar maatschappelijke betrokkenheid door de participatie in diverse sponsoracties.