Duurzaam ondernemen

Binnen de schoonmaakbranche denken we bij duurzaamheid al snel aan inzet en gebruik van minder milieubelastende materialen en middelen. Duurzaam ondernemen gaat echter veel verder.

Wij gaan uit van de onlosmakelijke verbonden drie-eenheid (People, Planet, Profit). Daarmee betrekken we veel meer aspecten bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat vinden we belangrijk.

Dit is hoe wij deze drie pijlers hebben verankerd in onze bedrijfsvoering.

People:

We leren en begeleiden onze schoonmakers om ergonomisch en slim te werken. Zo voorkomen we dat de inspanning die zij dag in, dag uit moeten leveren te groot wordt. Ze krijgen bijvoorbeeld de beschikking over ergonomisch innovatieve materialen en middelen. Dat daar ‘minimale milieubelasting’ bij hoort, spreekt voor zich. We gebruiken het liefste helemaal geen chemie.

Ook hebben we veel aandacht voor een evenwichtig en realistisch takenpakket voor al ons personeel en is er voldoende tijd beschikbaar om taken goed uit te voeren.

Naast juiste aansturing speelt een fijne werksfeer een zeer grote rol in het creëren van een optimale werksituatie. Directe gevolgen hiervan zijn een zeer laag verloop in personeel en een laag ziekteverzuim onder ons personeel.

Naast slimme processen zijn de juiste aansturing en een fijne werksfeer heel belangrijk om het werkgeluk van onze collega’s te borgen. Het is prettig om te zien dat onze inspanningen op dit vlak ervoor zorgen dat we een zeer laag verloop hebben in personeel. En een laag ziekteverzuim.

We gaan voor duurzame werkgelegenheid en zodra het kan bieden wij onze mensen dan ook een vast contract aan. Alle activiteiten die bijdragen aan een hoge medewerkerstevredenheid hebben veel voordelen. Het heeft een directe impact op de gezondheid van ons personeel, maar geeft ook continuïteit en kwaliteit in onze dienstverlening.

  Planet:

  We zien het als onze verantwoordelijkheid om de negatieve impact die onze werkzaamheden hebben op het milieu, tot het minimum te beperken. Eén van de dingen die we daarvoor doen is dat we middelen en materialen inzetten die 100% recyclebaar zijn.

  We leren onze schoonmakers om zo min mogelijk water te gebruiken en werken daarvoor bijvoorbeeld veel met de microvezelmethode en waterbesparende machines.

  Het spreekt voor zicht dat we alleen producten gebruiken die voldoen aan de nationale en internationale voorschriften inzake veiligheid en milieu volgens EG richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1.

   Profit:

   Onze sterke focus op medewerkerstevredenheid betaalt zich terug in de kwaliteit van onze dienstverlening. Daardoor is de klanttevredenheid hoog en hebben we veel langdurige samenwerkingen. Het uit zich ook in betrokkenheid die, in combinatie met goede instructie, leidt tot effectief en efficiënt gebruik van producten (inclusief verpakkingen). Minder opslag, minder afval en minder verwerkingskosten.

    Social return of investment:

    We dragen graag ons steentje bij aan de wereld om ons heen. Dat doen we onder andere door kansen te bieden aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vanuit onze fijne samenwerking met WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond hebben we inmiddels meerdere collega’s kunnen helpen aan passend werk. Zo’n 5% van onze mensen is op die manier bij ons in dienst gekomen.

    Daarnaast helpen we ook met veel plezier bij lokale of persoonlijke acties. Houdt de school van jouw zoon een sponsorloop of zamelt de hockeyclub geld in, dan vinden wij het vanuit ECS hartstikke leuk om je daarin te ondersteunen. Ook dat is Sociaal Ondernemen.