Kwaliteit

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.

Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaak technische criteria vaststelt. Dit systeem in combinatie met de in de zorg geldende RIVM/GGD richtlijnen hebben wij verwerkt in ons digitale kwaliteitscontrole en beheerssysteem en speelt een belangrijke rol in het contact tussen de klant en ECS diensten. Het is daarmee mogelijk van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.

De vraag: " Is het element schoon?", wordt zeer bewust niet gesteld. Want, wat is schoon? Wat de één schoon vindt, vindt de ander nog vuil. Dit heeft geleid tot de meest korte maar zeer duidelijke definitie van "schoon".

“Schoon is: op de juiste manier schoongemaakt!”

Bovendien kan ons kwaliteitscontrole en beheerssysteem signalen geven naar het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel her-instructie van de medewerkers). Het geeft ook input voor het overleg tussen de klant en ECS diensten waarin bijvoorbeeld gekozen kan worden voor het bijsturen van het programma van eisen en/of over het nemen van mogelijke preventieve maatregelen. Denk hierbij aan het toepassen van schoonloopmatten.

Concreet betekent die dat ECS diensten en de klant een werkprogramma overeenkomen dat als basis dient voor de schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is het van belang dat we gezamenlijk ondubbelzinnig ons kwaliteitscontrole en beheerssysteem hanteren om te zorgen dat de output objectief gemonitord wordt.

ECS diensten gebruikt hiervoor de meest recente digitale software, technieken en rapporteert door middel van DKS controles aan de klant periodiek zijn bevindingen. Het toepassen van ons kwaliteitscontrole en beheerssysteem en bijhorende digitale technieken zitten reeds in de door ons aangeboden prijs (inspannings- en resultaatsverplichting) verdisconteerd. Hieraan zijn dus geen meerkosten verbonden.

ECS diensten staat garant voor de geleverde schoonmaakkwaliteit en zijn er door de jarenlange ervaring ervan overtuigd dat wij kunnen voldoen aan de gestelde en te verwachten kwaliteitseisen. Wij hebben als doel nul klachten op het gebied van schoonmaak en zullen er alles aan doen om dit te behalen!!

ECS diensten is lid van Vereniging Schoonmaak Research (VSR)